Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> etiona-backports >> libllvm-11-ocaml-dev >> amd64 >> Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libllvm-11-ocaml-dev в etiona-backports, архитектура amd64

/usr/lib/ocaml/META.llvm
/usr/lib/ocaml/META.llvm_AArch64
/usr/lib/ocaml/META.llvm_AMDGPU
/usr/lib/ocaml/META.llvm_ARM
/usr/lib/ocaml/META.llvm_AVR
/usr/lib/ocaml/META.llvm_BPF
/usr/lib/ocaml/META.llvm_Hexagon
/usr/lib/ocaml/META.llvm_Lanai
/usr/lib/ocaml/META.llvm_MSP430
/usr/lib/ocaml/META.llvm_Mips
/usr/lib/ocaml/META.llvm_NVPTX
/usr/lib/ocaml/META.llvm_PowerPC
/usr/lib/ocaml/META.llvm_RISCV
/usr/lib/ocaml/META.llvm_Sparc
/usr/lib/ocaml/META.llvm_SystemZ
/usr/lib/ocaml/META.llvm_WebAssembly
/usr/lib/ocaml/META.llvm_X86
/usr/lib/ocaml/META.llvm_XCore
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_AArch64.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_AMDGPU.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_ARM.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_AVR.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_BPF.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_Hexagon.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_Lanai.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_MSP430.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_Mips.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_NVPTX.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_PowerPC.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_RISCV.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_Sparc.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_SystemZ.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_WebAssembly.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_X86.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_XCore.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_all_backends.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_analysis.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_bitreader.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_bitwriter.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_executionengine.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_ipo.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_irreader.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_linker.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_passmgr_builder.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_scalar_opts.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_target.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_transform_utils.a
/usr/lib/ocaml/llvm/libllvm_vectorize.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AArch64.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AArch64.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AArch64.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AArch64.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AArch64.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AArch64.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AMDGPU.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AMDGPU.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AMDGPU.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AMDGPU.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AMDGPU.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AMDGPU.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_ARM.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_ARM.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_ARM.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_ARM.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_ARM.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_ARM.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AVR.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AVR.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AVR.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AVR.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AVR.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_AVR.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_BPF.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_BPF.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_BPF.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_BPF.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_BPF.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_BPF.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Hexagon.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Hexagon.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Hexagon.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Hexagon.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Hexagon.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Hexagon.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Lanai.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Lanai.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Lanai.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Lanai.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Lanai.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Lanai.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_MSP430.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_MSP430.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_MSP430.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_MSP430.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_MSP430.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_MSP430.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Mips.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Mips.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Mips.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Mips.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Mips.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Mips.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_NVPTX.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_NVPTX.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_NVPTX.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_NVPTX.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_NVPTX.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_NVPTX.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_PowerPC.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_PowerPC.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_PowerPC.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_PowerPC.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_PowerPC.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_PowerPC.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_RISCV.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_RISCV.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_RISCV.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_RISCV.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_RISCV.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_RISCV.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Sparc.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Sparc.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Sparc.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Sparc.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Sparc.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_Sparc.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_SystemZ.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_SystemZ.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_SystemZ.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_SystemZ.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_SystemZ.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_SystemZ.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_WebAssembly.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_WebAssembly.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_WebAssembly.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_WebAssembly.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_WebAssembly.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_WebAssembly.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_X86.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_X86.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_X86.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_X86.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_X86.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_X86.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_XCore.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_XCore.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_XCore.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_XCore.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_XCore.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_XCore.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_all_backends.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_all_backends.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_all_backends.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_all_backends.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_all_backends.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_all_backends.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_analysis.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_analysis.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_analysis.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_analysis.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_analysis.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_analysis.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_bitreader.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_bitreader.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_bitreader.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_bitreader.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_bitreader.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_bitreader.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_bitwriter.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_bitwriter.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_bitwriter.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_bitwriter.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_bitwriter.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_bitwriter.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_executionengine.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_executionengine.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_executionengine.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_executionengine.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_executionengine.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_executionengine.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_ipo.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_ipo.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_ipo.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_ipo.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_ipo.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_ipo.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_irreader.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_irreader.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_irreader.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_irreader.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_irreader.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_irreader.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_linker.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_linker.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_linker.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_linker.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_linker.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_linker.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_passmgr_builder.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_passmgr_builder.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_passmgr_builder.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_passmgr_builder.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_passmgr_builder.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_passmgr_builder.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_scalar_opts.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_scalar_opts.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_scalar_opts.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_scalar_opts.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_scalar_opts.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_scalar_opts.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_target.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_target.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_target.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_target.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_target.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_target.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_transform_utils.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_transform_utils.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_transform_utils.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_transform_utils.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_transform_utils.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_transform_utils.mli
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_vectorize.a
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_vectorize.cma
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_vectorize.cmi
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_vectorize.cmx
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_vectorize.cmxa
/usr/lib/ocaml/llvm/llvm_vectorize.mli
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/copyright
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.AtomicOrdering.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.AtomicRMWBinOp.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.AttrIndex.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.AttrRepr.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.CallConv.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.DLLStorageClass.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.Diagnostic.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.DiagnosticSeverity.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.Fcmp.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.Icmp.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.LandingPadClauseTy.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.Linkage.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.MemoryBuffer.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.Opcode.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.PassManager.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.ThreadLocalMode.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.TypeKind.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.ValueKind.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.Visibility.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_AArch64.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_AMDGPU.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_ARM.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_AVR.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_BPF.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_Hexagon.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_Lanai.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_MSP430.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_Mips.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_NVPTX.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_PowerPC.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_RISCV.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_Sparc.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_SystemZ.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_WebAssembly.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_X86.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_XCore.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_all_backends.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_analysis.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_bitreader.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_bitwriter.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_executionengine.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_ipo.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_irreader.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_linker.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_passmgr_builder.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_scalar_opts.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_target.CodeGenFileType.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_target.CodeGenOptLevel.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_target.CodeModel.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_target.DataLayout.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_target.Endian.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_target.RelocMode.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_target.Target.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_target.TargetMachine.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_target.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_transform_utils.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/Llvm_vectorize.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/index.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/index_attributes.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/index_class_types.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/index_classes.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/index_exceptions.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/index_extensions.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/index_methods.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/index_module_types.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/index_modules.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/index_types.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/index_values.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/style.css
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.AtomicOrdering.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.AtomicRMWBinOp.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.AttrIndex.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.AttrRepr.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.CallConv.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.DLLStorageClass.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.Diagnostic.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.DiagnosticSeverity.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.Fcmp.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.Icmp.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.LandingPadClauseTy.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.Linkage.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.MemoryBuffer.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.Opcode.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.PassManager.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.ThreadLocalMode.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.TypeKind.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.ValueKind.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.Visibility.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_AArch64.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_AMDGPU.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_ARM.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_AVR.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_BPF.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_Hexagon.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_Lanai.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_MSP430.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_Mips.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_NVPTX.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_PowerPC.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_RISCV.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_Sparc.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_SystemZ.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_WebAssembly.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_X86.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_XCore.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_all_backends.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_analysis.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_bitreader.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_bitwriter.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_executionengine.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_ipo.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_irreader.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_linker.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_passmgr_builder.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_scalar_opts.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_target.CodeGenFileType.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_target.CodeGenOptLevel.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_target.CodeModel.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_target.DataLayout.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_target.Endian.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_target.RelocMode.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_target.Target.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_target.TargetMachine.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_target.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_transform_utils.html
/usr/share/doc/libllvm-11-ocaml-dev/ocaml-html/type_Llvm_vectorize.html
/usr/share/lintian/overrides/libllvm-11-ocaml-dev
/var/lib/ocaml/lintian/libllvm-11-ocaml-dev.info
/var/lib/ocaml/md5sums/libllvm-11-ocaml-dev.md5sums