Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> etiona-backports >> libopenshadinglanguage1.10 >> amd64 >> Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libopenshadinglanguage1.10 в etiona-backports, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liboslcomp.so.1.10
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liboslcomp.so.1.10.9
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liboslexec.so.1.10
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liboslexec.so.1.10.9
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liboslnoise.so.1.10
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liboslnoise.so.1.10.9
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liboslquery.so.1.10
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liboslquery.so.1.10.9
/usr/share/OSL/shaders/color2.h
/usr/share/OSL/shaders/color4.h
/usr/share/OSL/shaders/emitter.osl
/usr/share/OSL/shaders/glass.osl
/usr/share/OSL/shaders/image.osl
/usr/share/OSL/shaders/mandelbrot.osl
/usr/share/OSL/shaders/matrix33.h
/usr/share/OSL/shaders/matte.osl
/usr/share/OSL/shaders/metal.osl
/usr/share/OSL/shaders/oslutil.h
/usr/share/OSL/shaders/stdosl.h
/usr/share/OSL/shaders/ubersurface.osl
/usr/share/OSL/shaders/vector2.h
/usr/share/OSL/shaders/vector4.h
/usr/share/doc/libopenshadinglanguage1.10/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libopenshadinglanguage1.10/copyright