Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> etiona-backports >> openjpip-dec-server >> i386 >> Списък на файловете

Списък на файловете в пакета openjpip-dec-server в etiona-backports, архитектура i386

/usr/bin/addXMLinJP2
/usr/bin/jpip_to_j2k
/usr/bin/jpip_to_jp2
/usr/bin/opj_dec_server
/usr/share/doc/openjpip-dec-server/README.Debian
/usr/share/doc/openjpip-dec-server/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/openjpip-dec-server/copyright