Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> etiona-updates >> libapache2-mod-perl2 >> amd64 >> Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libapache2-mod-perl2 в etiona-updates, архитектура amd64

/etc/apache2/mods-available/perl.load
/usr/lib/apache2/modules/mod_perl.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/mod_perl2.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/Base64.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/Brigade.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/Bucket.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/BucketAlloc.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/BucketType.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/Const.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/Date.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/Error.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/Finfo.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/IpSubnet.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/OS.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/PerlIO.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/Pool.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/SockAddr.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/Socket.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/Status.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/String.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/Table.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/ThreadMutex.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/ThreadRWLock.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/URI.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/UUID.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/Util.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/APR/XSLoader.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/Test.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/Test5005compat.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestBuild.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestClient.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestCommon.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestCommonPost.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestConfig.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestConfigC.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestConfigPHP.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestConfigParrot.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestConfigParse.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestConfigPerl.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestHandler.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestHarness.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestHarnessPHP.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestMB.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestMM.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestPerlDB.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestReport.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestReportPerl.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestRequest.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestRun.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestRunPHP.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestRunParrot.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestRunPerl.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestSSLCA.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestServer.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestSmoke.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestSmokePerl.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestSort.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestTrace.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/TestUtil.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache/SizeLimit/Core.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Access.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Build.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/BuildConfig.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/CmdParms.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Command.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Connection.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/ConnectionUtil.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Const.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Directive.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Filter.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/FilterRec.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/HookRun.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Log.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/MPM.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Module.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/ParseSource.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/PerlSections.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Process.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Provider.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/RequestIO.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/RequestRec.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/RequestUtil.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Resource.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Response.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/ServerRec.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/ServerUtil.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/SizeLimit.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/SourceTables.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Status.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/SubProcess.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/SubRequest.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/URI.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/Util.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/XSLoader.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/compat.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/porting.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Apache2/PerlSections/Dump.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Bundle/Apache2.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/Bundle/ApacheTest.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/BuildMM.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/BuildOptions.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/CScan.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/Code.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/Config.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/Const.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/FunctionMap.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/Global.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/InterpPool.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/Interpreter.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/MM.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/Manifest.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/MapUtil.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/MethodLookup.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/ParseSource.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/PerlRun.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/PerlRunPrefork.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/Registry.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/RegistryBB.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/RegistryCooker.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/RegistryLoader.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/RegistryPrefork.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/StructureMap.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/TestReport.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/TestRun.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/TiPool.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/TiPoolConfig.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/TypeMap.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/Util.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/ModPerl/WrapXS.pm
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/APR.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/Base64/Base64.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/Brigade/Brigade.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/Bucket/Bucket.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/BucketAlloc/BucketAlloc.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/BucketType/BucketType.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/Const/Const.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/Date/Date.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/Error/Error.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/Finfo/Finfo.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/IpSubnet/IpSubnet.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/OS/OS.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/PerlIO/PerlIO.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/Pool/Pool.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/SockAddr/SockAddr.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/Socket/Socket.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/Status/Status.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/String/String.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/Table/Table.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/ThreadMutex/ThreadMutex.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/ThreadRWLock/ThreadRWLock.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/URI/URI.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/UUID/UUID.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/APR/Util/Util.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/typemap
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Access/Access.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Build/autosplit.ix
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/CmdParms/CmdParms.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Command/Command.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Connection/Connection.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/ConnectionUtil/ConnectionUtil.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Const/Const.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Directive/Directive.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Filter/Filter.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/FilterRec/FilterRec.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/HookRun/HookRun.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Log/Log.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/MPM/MPM.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Module/Module.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Process/Process.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Provider/Provider.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/RequestIO/RequestIO.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/RequestRec/RequestRec.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/RequestUtil/RequestUtil.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Response/Response.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/ServerRec/ServerRec.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/ServerUtil/ServerUtil.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/SubProcess/SubProcess.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/SubRequest/SubRequest.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/URI/URI.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/Apache2/Util/Util.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/ModPerl/Const/Const.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/ModPerl/Global/Global.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/ModPerl/InterpPool/InterpPool.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/ModPerl/Interpreter/Interpreter.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/ModPerl/TiPool/TiPool.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/ModPerl/TiPoolConfig/TiPoolConfig.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26/auto/ModPerl/Util/Util.so
/usr/share/bug/libapache2-mod-perl2
/usr/share/doc/libapache2-mod-perl2/README
/usr/share/doc/libapache2-mod-perl2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libapache2-mod-perl2/copyright
/usr/share/libapache2-mod-perl2/mp2bug
/usr/share/lintian/overrides/libapache2-mod-perl2
/usr/share/man/man3/APR.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::Base64.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::Brigade.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::Bucket.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::BucketAlloc.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::BucketType.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::Const.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::Date.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::Error.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::Finfo.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::IpSubnet.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::OS.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::PerlIO.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::Pool.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::SockAddr.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::Socket.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::Status.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::String.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::Table.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::ThreadMutex.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::ThreadRWLock.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::URI.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::UUID.3pm.gz
/usr/share/man/man3/APR::Util.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Access.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Build.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::CmdParms.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Command.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Connection.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::ConnectionUtil.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Const.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Directive.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Filter.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::FilterRec.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::HookRun.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Log.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::MPM.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Module.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::PerlSections.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Process.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::RequestIO.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::RequestRec.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::RequestUtil.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Resource.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Response.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::ServerRec.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::ServerUtil.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::SizeLimit.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Status.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::SubProcess.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::SubRequest.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::URI.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::Util.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::compat.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache2::porting.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::SizeLimit::Core.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::Test.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::TestConfig.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::TestHandler.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::TestMB.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::TestMM.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::TestReport.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::TestRequest.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::TestRun.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::TestRunPHP.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::TestRunPerl.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::TestSmoke.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::TestTrace.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Apache::TestUtil.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Bundle::Apache2.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Bundle::ApacheTest.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::BuildMM.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::CScan.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::Code.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::Config.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::Const.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::Global.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::MM.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::MethodLookup.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::PerlRun.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::PerlRunPrefork.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::Registry.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::RegistryBB.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::RegistryCooker.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::RegistryLoader.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::RegistryPrefork.3pm.gz
/usr/share/man/man3/ModPerl::Util.3pm.gz
/usr/share/man/man3/mod_perl2.3pm.gz