Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> etiona-updates >> gstreamer1.0-pulseaudio >> i386 >> Списък на файловете

Списък на файловете в пакета gstreamer1.0-pulseaudio в etiona-updates, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/gstreamer-1.0/libgstpulseaudio.so
/usr/share/doc/gstreamer1.0-pulseaudio/AUTHORS
/usr/share/doc/gstreamer1.0-pulseaudio/NEWS.gz
/usr/share/doc/gstreamer1.0-pulseaudio/README.Debian
/usr/share/doc/gstreamer1.0-pulseaudio/README.gz
/usr/share/doc/gstreamer1.0-pulseaudio/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gstreamer1.0-pulseaudio/copyright