Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> etiona-updates >> libparse-pidl-perl >> i386 >> Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libparse-pidl-perl в etiona-updates, архитектура i386

/usr/bin/pidl
/usr/share/doc/libparse-pidl-perl/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libparse-pidl-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libparse-pidl-perl/copyright
/usr/share/man/man1/pidl.1p.gz
/usr/share/man/man3/Parse::Pidl::Dump.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Parse::Pidl::NDR.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Parse::Pidl::Util.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Parse::Pidl::Wireshark::Conformance.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Parse::Pidl::Wireshark::NDR.3pm.gz
/usr/share/perl5/Parse/Pidl.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/CUtil.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Compat.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Dump.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Expr.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/IDL.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/NDR.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/ODL.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba4.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Typelist.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Util.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba3/ClientNDR.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba3/ServerNDR.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba4/Header.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba4/Python.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba4/TDR.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba4/Template.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba4/COM/Header.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba4/COM/Proxy.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba4/COM/Stub.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba4/NDR/Client.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba4/NDR/Parser.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Samba4/NDR/Server.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Wireshark/Conformance.pm
/usr/share/perl5/Parse/Pidl/Wireshark/NDR.pm