Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> etiona-updates >> regina-normal-mpi >> i386 >> Списък на файловете

Списък на файловете в пакета regina-normal-mpi в etiona-updates, архитектура i386

/usr/bin/tricensus-mpi
/usr/bin/tricensus-mpi-status
/usr/share/doc/regina-normal-mpi/HIGHLIGHTS.txt.gz
/usr/share/doc/regina-normal-mpi/README.Debian
/usr/share/doc/regina-normal-mpi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/regina-normal-mpi/copyright
/usr/share/man/man1/tricensus-mpi-status.1.gz
/usr/share/man/man1/tricensus-mpi.1.gz