Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> etiona-updates >> httpd >> libnginx-mod-http-cache-purge
aramo  ] [  etiona  ] [  nabia  ] [  nabia-security  ] [  etiona-security  ] [  aramo-security  ] [  aramo-updates  ] [  etiona-updates  ] [  nabia-updates  ]
[ Източник: nginx  ]

Пакет: libnginx-mod-http-cache-purge (1.14.0-0ubuntu1.11+9.0trisquel1)

Purge content from Nginx caches

Cache Purge module adds purging capabilities to Nginx. It allows purging content from caches used by all of Nginx proxy modules, like FastCGI, Proxy, SCGI and uWSGI.

Други пакети, свързани с libnginx-mod-http-cache-purge

 • зависимости
 • препоръчани
 • предложени
 • dep: libc6 (>= 2.14) [amd64]
  GNU C Library: Shared libraries
  също и виртуален пакет, предлаган от libc6-udeb
  dep: libc6 (>= 2.4) [i386]
 • dep: nginx-common (= 1.14.0-0ubuntu1.11+9.0trisquel1)
  small, powerful, scalable web/proxy server - common files

Изтегляне на libnginx-mod-http-cache-purge

Изтегляне за всички налични архитектури
Архитектура Големина на пакета Големина след инсталиране Файлове
amd64 11,6 кБ71 кБ [списък на файловете]
i386 12,0 кБ70 кБ [списък на файловете]