Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> nabia-security >> glib-networking-tests >> amd64 >> Списък на файловете

Списък на файловете в пакета glib-networking-tests в nabia-security, архитектура amd64

/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/certificate-gnutls
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/connection-gnutls
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/file-database-gnutls
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/gnome
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/libproxy
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/ca-alternative.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/ca-key.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/ca-roots-bad.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/ca-roots.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/ca-verisign-sha1.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/ca.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/chain-with-verisign-md2.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/chain.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/client-and-key.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/client-future.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/client-key.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/client-past.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/client.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/client2-and-key.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/client2-key.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/client2.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/create-files.sh
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/garbage.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/intermediate-ca-csr.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/intermediate-ca-key.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/intermediate-ca.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/non-ca.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/old-ca-key.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/old-ca.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/root-ca-csr.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/server-and-key.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/server-intermediate-csr.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/server-intermediate-key.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/server-intermediate.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/server-key.der
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/server-key.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/server-self.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/server.der
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/server.pem
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/ssl/ca.conf
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/ssl/client.conf
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/ssl/intermediate-ca.conf
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/ssl/old-ca.conf
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/ssl/server-intermediate.conf
/usr/libexec/installed-tests/glib-networking/files/ssl/server.conf
/usr/share/doc/glib-networking-tests/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/glib-networking-tests/copyright
/usr/share/installed-tests/glib-networking/certificate-gnutls.test
/usr/share/installed-tests/glib-networking/connection-gnutls.test
/usr/share/installed-tests/glib-networking/file-database-gnutls.test
/usr/share/installed-tests/glib-networking/gnome.test
/usr/share/installed-tests/glib-networking/libproxy.test