Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> nabia-updates >> pulseaudio-module-jack >> amd64 >> Списък на файловете

Списък на файловете в пакета pulseaudio-module-jack в nabia-updates, архитектура amd64

/usr/lib/pulse-13.99.1/modules/module-jack-sink.so
/usr/lib/pulse-13.99.1/modules/module-jack-sink.so
/usr/lib/pulse-13.99.1/modules/module-jack-source.so
/usr/lib/pulse-13.99.1/modules/module-jack-source.so
/usr/lib/pulse-13.99.1/modules/module-jackdbus-detect.so
/usr/lib/pulse-13.99.1/modules/module-jackdbus-detect.so
/usr/share/doc/pulseaudio-module-jack/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/pulseaudio-module-jack/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/pulseaudio-module-jack/NEWS.gz
/usr/share/doc/pulseaudio-module-jack/NEWS.gz
/usr/share/doc/pulseaudio-module-jack/README
/usr/share/doc/pulseaudio-module-jack/README
/usr/share/doc/pulseaudio-module-jack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pulseaudio-module-jack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pulseaudio-module-jack/copyright
/usr/share/doc/pulseaudio-module-jack/copyright