Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paketit >> aramo-security >> virtual >> git-core
etiona  ] [  etiona-security  ] [  etiona-updates  ] [  nabia  ] [  nabia-security  ] [  nabia-updates  ] [  aramo  ] [  aramo-security  ] [  aramo-updates  ]

Näennäispaketti: git-core

Tämä on näennäispaketti. Katso Debianin linjan kuvaksesta näennäispaketin määritelmä.

Paketit, jotka toteuttavat paketin git-core

git
fast, scalable, distributed revision control system