Skip to content
Sections
>> Trisquel >> パッケージ >> nabia-backports >> ソース >> net >> telegram-desktop
etiona  ] [  nabia  ] [  nabia-updates  ] [  nabia-backports  ] [  aramo  ] [  aramo-backports  ]

ソースパッケージ: telegram-desktop (3.1.1+ds-1~bpo10+1+10.0trisquel2)

telegram-desktop に関するリンク

Trisquel の資源:

メンテナ:

Original Maintainer:

  • Nicholas Guriev

外部の資源:

以下のバイナリパッケージがこのソースパッケージからビルドされています。
telegram-desktop
fast and secure messaging application

その他の telegram-desktop 関連パッケージ

  • 構築依存
  • 構築依存 (アーキテクチャ非依存)
  • adep: debhelper-compat (= 12)
    パッケージは利用できません

Download telegram-desktop

ファイルサイズ (単位: kB)MD5 チェックサム
telegram-desktop_3.1.1+ds-1~bpo10+1+10.0trisquel2.dsc 2.7 kB 5b9ca553b1c083efd3c8eaf008fad7e5
telegram-desktop_3.1.1+ds-1~bpo10+1+10.0trisquel2.tar.gz 17,585.8 kB 50f952b547ada806c1e90a7b592c74de
Debian パッケージソースリポジトリ (VCS: Git)
https://salsa.debian.org/debian/telegram-desktop.git
Debian パッケージソースリポジトリ (ブラウザで表示可能)
https://salsa.debian.org/debian/telegram-desktop