Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> aramo >> utils >> ssl-cert
etiona  ] [  nabia  ] [  aramo  ]
[ Pakiet źródłowy: ssl-cert  ]

Pakiet: ssl-cert (1.1.2)

simple debconf wrapper for OpenSSL

This package enables unattended installs of packages that need to create SSL certificates.

It is a simple wrapper for OpenSSL's certificate request utility that feeds it with the correct user variables.

Inne pakiety związane z ssl-cert

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje

Pobieranie ssl-cert

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 17,0 KiB64 KiB [lista plików]