Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> etiona-backports >> database >> libreoffice-sdbc-firebird
etiona  ] [  etiona-security  ] [  etiona-updates  ] [  etiona-backports  ] [  nabia  ] [  nabia-updates  ] [  nabia-backports  ] [  aramo  ] [  aramo-security  ] [  aramo-updates  ] [  aramo-backports  ]
[ Pakiet źródłowy: libreoffice  ]

Pakiet: libreoffice-sdbc-firebird (1:7.4.4~rc2-0ubuntu0.18.04.1~lo1+9.0trisquel3)

Firebird SDBC driver for LibreOffice

LibreOffice is a full-featured office productivity suite that provides a near drop-in replacement for Microsoft(R) Office.

The Firebird SDBC Driver allows one to use the Firebird database from LibreOffice without any wrapper layer such as ODBC or JDBC.

Inne pakiety związane z libreoffice-sdbc-firebird

 • wymaga
 • poleca
 • sugeruje
 • dep: firebird3.0-server-core
  Firebird engine core
 • dep: libc6 (>= 2.14)
  GNU C Library: Shared libraries
  również pakiet wirtualny udostępniany przez libc6-udeb
 • dep: libfbclient2 (>= 3.0.2~)
  Firebird client library
 • dep: libgcc1 (>= 1:3.0)
  GCC support library
 • dep: libreoffice-core-nogui
  office productivity suite -- arch-dependent files (no GUI variant)
  lub libreoffice-core
  office productivity suite -- arch-dependent files
 • dep: libstdc++6 (>= 5)
  GNU Standard C++ Library v3
 • dep: libuno-cppu3 (>= 4.4.0~alpha)
  LibreOffice UNO runtime environment -- CPPU public library
 • dep: libuno-cppuhelpergcc3-3 (>= 5.3.0~alpha)
  LibreOffice UNO runtime environment -- CPPU helper library
 • dep: libuno-sal3 (>= 1:7.3.0~beta1)
  LibreOffice UNO runtime environment -- SAL public library
 • dep: libuno-salhelpergcc3-3 (>= 1.4.0)
  LibreOffice UNO runtime environment -- SAL helpers for C++ library
 • dep: uno-libs-private
  LibreOffice UNO runtime environment -- private libraries used by public ones

Pobieranie libreoffice-sdbc-firebird

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
amd64 136,5 KiB782 KiB [lista plików]