Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> etiona-updates >> lisp >> guile-2.2
etiona  ] [  etiona-updates  ] [  nabia  ] [  aramo  ]
[ Pakiet źródłowy: guile-2.2  ]

Pakiet: guile-2.2 (2.2.3+1-3ubuntu0.1)

GNU extension language and Scheme interpreter

Guile is a Scheme implementation designed for real world programming, providing a rich Unix interface, a module system, an interpreter, and many extension languages. Guile can be used as a standard #! style interpreter, via #!/usr/bin/guile, or as an extension language for other applications via libguile.

Inne pakiety związane z guile-2.2

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje

Pobieranie guile-2.2

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
amd64 7,3 KiB40 KiB [lista plików]
i386 7,3 KiB40 KiB [lista plików]