Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> etiona >> gnustep >> gnustep-dl2-sqlite-adaptor
aramo  ] [  etiona  ] [  nabia  ]
[ Pakiet źródłowy: gnustep-dl2  ]

Pakiet: gnustep-dl2-sqlite-adaptor (0.12.0-15.1build2)

gnustep-dl2 adaptor to connect to SQLite

This specific EOAdaptor project supports SQLite 3.x and higher

GNUstep Database Library Version 2 is needed by GNUstep applications that communicate with databases. It's an implementation of Apple's Enterprise Objects Framework (EOF) v 3.0 (from NeXT), and Apple's WebObjects 4.5 interface.

Inne pakiety związane z gnustep-dl2-sqlite-adaptor

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje

Pobieranie gnustep-dl2-sqlite-adaptor

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
amd64 24,0 KiB178 KiB [lista plików]
i386 23,1 KiB153 KiB [lista plików]