Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> etiona >> libs >> libsodium23
etiona  ] [  nabia  ] [  aramo  ]
[ Pakiet źródłowy: libsodium  ]

Pakiet: libsodium23 (1.0.16-2)

Network communication, cryptography and signaturing library

NaCl (pronounced "salt") is a new easy-to-use high-speed software library for network communication, encryption, decryption, signatures, etc.

NaCl's goal is to provide all of the core operations needed to build higher-level cryptographic tools.

Sodium is a portable, cross-compilable, installable, packageable fork of NaCl, with a compatible API.

Inne pakiety związane z libsodium23

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • dep: libc6 (>= 2.25)
    GNU C Library: Shared libraries
    również pakiet wirtualny udostępniany przez libc6-udeb

Pobieranie libsodium23

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
amd64 139,6 KiB375 KiB [lista plików]
i386 160,4 KiB458 KiB [lista plików]