Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> etiona >> python >> python3-radicale
etiona  ] [  nabia  ] [  aramo  ]
[ Pakiet źródłowy: radicale  ]

Pakiet: python3-radicale (1.1.6-1)

Odnośniki dla python3-radicale

python3-radicale

Zasoby systemu Trisquel:

Pobieranie pakietu źródłowego radicale:

Opiekun:

Original Maintainers:

  • Jonas Smedegaard
  • Martin Stigge
  • Christian M. Amsüss

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

simple calendar and addressbook server - python3 module

Radicale is a CalDAV (calendar) and CardDAV (contact) server.

Calendars and address books are available for both local and remote access, possibly limited through authentication policies. They can be viewed and edited by calendar and contact clients on mobile phones or computers.

This package contains the Radicale Python 3.x module.

Pobieranie python3-radicale

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 31,4 KiB171 KiB [lista plików]