Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> nabia >> shells >> bats
etiona  ] [  nabia  ] [  aramo  ]
[ Pakiet źródłowy: bats  ]

Pakiet: bats (1.1.0+git104-g1c83a1b-1)

bash automated testing system

Bats is a TAP-compliant testing framework for Bash. It provides a simple way to verify that the UNIX programs you write behave as expected. Bats is most useful when testing software written in Bash, but you can use it to test any UNIX program.

Inne pakiety związane z bats

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • rec: parallel
    build and execute command lines from standard input in parallel

Pobieranie bats

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 20,4 KiB50 KiB [lista plików]