Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> nabia >> admin >> dmeventd
aramo  ] [  etiona  ] [  nabia  ] [  etiona-updates  ] [  nabia-backports  ]
[ Pakiet źródłowy: lvm2  ]

Pakiet: dmeventd (2:1.02.167-1ubuntu1)

Linux Kernel Device Mapper event daemon

The Linux Kernel Device Mapper is the LVM (Linux Logical Volume Management) Team's implementation of a minimalistic kernel-space driver that handles volume management, while keeping knowledge of the underlying device layout in user-space. This makes it useful for not only LVM, but software raid, and other drivers that create "virtual" block devices.

This package contains a daemon to monitor events of devmapper devices.

Inne pakiety związane z dmeventd

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje

Pobieranie dmeventd

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
amd64 34,3 KiB244 KiB [lista plików]
armhf 30,9 KiB181 KiB [lista plików]