Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакеты >> nabia-backports >> perl

Пакеты программ в "nabia-backports", Подсекция perl

libdebhelper-perl (13.6ubuntu1+10.0trisquel2)
debhelper perl modules