Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> Резултат от търсенето на пакети

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат libapache2-mod-proxy-uwsgi в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) i386. Намерени са 2 пакета.

Точни попадения

Пакет libapache2-mod-proxy-uwsgi

 • etiona (web): uwsgi proxy module for Apache2 (mod_uwsgi)
  2.0.15-10.2ubuntu2: i386
 • etiona-updates (web): uwsgi proxy module for Apache2 (mod_uwsgi)
  2.0.15-10.2ubuntu2.2: i386
 • etiona-security (web): uwsgi proxy module for Apache2 (mod_uwsgi)
  2.0.15-10.2ubuntu2.2: i386

Други резултати

Пакет libapache2-mod-proxy-uwsgi-dbg

 • etiona (debug): debugging symbols for Apache2 mod_proxy_uwsgi
  2.0.15-10.2ubuntu2: i386
 • etiona-updates (debug): debugging symbols for Apache2 mod_proxy_uwsgi
  2.0.15-10.2ubuntu2.2: i386
 • etiona-security (debug): debugging symbols for Apache2 mod_proxy_uwsgi
  2.0.15-10.2ubuntu2.2: i386