Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> Резултат от търсенето на пакети

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пакети, чиито имена съдържат libdbus-glib1.0-cil-dev в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) ppc64el. Намерени са 1 пакета.

Точни попадения

Пакет libdbus-glib1.0-cil-dev

  • aramo (cli-mono): CLI implementation of D-Bus (GLib mainloop integration) - development files
    0.5.0-4ubuntu1: all
  • nabia (cli-mono): CLI implementation of D-Bus (GLib mainloop integration) - development files
    0.5.0-4ubuntu1: all
  • etiona (cli-mono): CLI implementation of D-Bus (GLib mainloop integration) - development files
    0.5.0-4ubuntu1: all