Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> Резултат от търсенето на пакети

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат qbittorrent в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 3 пакета.

Точни попадения

Пакет qbittorrent

 • aramo (net): bittorrent client based on libtorrent-rasterbar with a Qt5 GUI
  4.4.1-2: amd64 arm64 armhf ppc64el
 • nabia (net): bittorrent client based on libtorrent-rasterbar with a Qt5 GUI
  4.1.7-1ubuntu3: amd64 armhf
 • etiona (net): bittorrent client based on libtorrent-rasterbar with a Qt5 GUI
  4.0.3-1: amd64 i386

Други резултати

Пакет qbittorrent-dbg

 • nabia (debug): debug symbols for qbittorrent and qbittorrent-nox
  4.1.7-1ubuntu3: amd64 armhf
 • etiona (debug): debug symbols for qbittorrent and qbittorrent-nox
  4.0.3-1: amd64 i386

Пакет qbittorrent-nox

 • aramo (net): bittorrent client based on libtorrent-rasterbar (without X support)
  4.4.1-2: amd64 arm64 armhf ppc64el
 • nabia (net): bittorrent client based on libtorrent-rasterbar (without X support)
  4.1.7-1ubuntu3: amd64 armhf
 • etiona (net): bittorrent client based on libtorrent-rasterbar (without X support)
  4.0.3-1: amd64 i386