Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> Резултат от търсенето на пакети

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат spice-client-gtk в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 3 пакета.

Точни попадения

Пакет spice-client-gtk

 • aramo (misc): Simple clients for interacting with SPICE servers
  0.39-3ubuntu1: amd64 arm64 armhf ppc64el
 • nabia (misc): Simple clients for interacting with SPICE servers
  0.37-2fakesync1: amd64 armhf
 • etiona (misc): Simple clients for interacting with SPICE servers
  0.34-1.1build1: amd64 i386

Други резултати

Пакет libspice-client-gtk-3.0-5

 • aramo (libs): GTK3 widget for SPICE clients (runtime library)
  0.39-3ubuntu1: amd64 arm64 armhf ppc64el
 • nabia (libs): GTK3 widget for SPICE clients (runtime library)
  0.37-2fakesync1: amd64 armhf
 • etiona (libs): GTK3 widget for SPICE clients (runtime library)
  0.34-1.1build1: amd64 i386

Пакет libspice-client-gtk-3.0-dev

 • aramo (libdevel): GTK3 widget for SPICE clients (development files)
  0.39-3ubuntu1: amd64 arm64 armhf ppc64el
 • nabia (libdevel): GTK3 widget for SPICE clients (development files)
  0.37-2fakesync1: amd64 armhf
 • etiona (libdevel): GTK3 widget for SPICE clients (development files)
  0.34-1.1build1: amd64 i386