Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> Резултат от търсенето на пакети

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат libapache2-mod-proxy-uwsgi в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 2 пакета.

Точни попадения

Пакет libapache2-mod-proxy-uwsgi

 • aramo (oldlibs): transitional package
  2.4.52-1ubuntu4.2+11.0trisquel3: amd64 arm64 armhf ppc64el
 • aramo-updates (oldlibs): transitional package
  2.4.52-1ubuntu4.3+11.0trisquel3: amd64 arm64 armhf ppc64el
 • aramo-security (oldlibs): transitional package
  2.4.52-1ubuntu4.3+11.0trisquel3: amd64 arm64 armhf ppc64el
 • nabia (oldlibs): transitional package
  2.4.41-4ubuntu3.8+10.0trisquel3: amd64 armhf
 • nabia-updates (oldlibs): transitional package
  2.4.41-4ubuntu3.13+10.0trisquel3: amd64 armhf
 • nabia-security (oldlibs): transitional package
  2.4.41-4ubuntu3.13+10.0trisquel3: amd64 armhf
 • etiona (web): uwsgi proxy module for Apache2 (mod_uwsgi)
  2.0.15-10.2ubuntu2: amd64 i386
 • etiona-updates (web): uwsgi proxy module for Apache2 (mod_uwsgi)
  2.0.15-10.2ubuntu2.2: amd64 i386
 • etiona-security (web): uwsgi proxy module for Apache2 (mod_uwsgi)
  2.0.15-10.2ubuntu2.2: amd64 i386

Други резултати

Пакет libapache2-mod-proxy-uwsgi-dbg

 • etiona (debug): debugging symbols for Apache2 mod_proxy_uwsgi
  2.0.15-10.2ubuntu2: amd64 i386
 • etiona-updates (debug): debugging symbols for Apache2 mod_proxy_uwsgi
  2.0.15-10.2ubuntu2.2: amd64 i386
 • etiona-security (debug): debugging symbols for Apache2 mod_proxy_uwsgi
  2.0.15-10.2ubuntu2.2: amd64 i386