Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> Резултат от търсенето на пакети

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Търсене във всички дистрибуции

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат python-libregf в дистрибуция(и) etiona, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 1 пакета.

Точни попадения

Пакет python-libregf

  • etiona (python): Windows NT Registry File (REGF) format access library -- Python 2 bindings
    20170130-2: amd64 i386