Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> Резултат от търсенето на пакети

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Търсене във всички дистрибуции

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат libxcb-damage0 в дистрибуция(и) nabia, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 2 пакета.

Точни попадения

Пакет libxcb-damage0

  • nabia (libs): X C Binding, damage extension
    1.14-2: amd64 armhf

Други резултати

Пакет libxcb-damage0-dev

  • nabia (libdevel): X C Binding, damage extension, development files
    1.14-2: amd64 armhf