Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Szukano pakietów których nazwy zawierają gap-hap w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 2.

Dokładne dopasowania

Pakiet gap-hap

  • aramo (math): GAP HAP - Homological Algebra Programming
    1.34-2: all

Inne wyniki

Pakiet gap-hapcryst

  • aramo (math): GAP HAPcryst - A HAP extension for crystallographic groups
    0.1.13-2: all