Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> Wyniki wyszukiwania pakietu

Szukano pakietów których nazwy zawierają gap-hap w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i architekturze: i386. Liczba pasujących pakietów: 2.

Dokładne dopasowania

Pakiet gap-hap

  • aramo (math): GAP HAP - Homological Algebra Programming
    1.34-2: all

Inne wyniki

Pakiet gap-hapcryst

  • aramo (math): GAP HAPcryst - A HAP extension for crystallographic groups
    0.1.13-2: all