Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Szukano pakietów których nazwy zawierają libgnome-desktop-4-1 w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 1.

Dokładne dopasowania

Pakiet libgnome-desktop-4-1

  • aramo (libs): Utility library for the GNOME desktop - runtime files
    42.0-1ubuntu1: amd64 arm64 armhf ppc64el
  • aramo-updates (libs): Utility library for the GNOME desktop - runtime files
    42.5-0ubuntu1: amd64 arm64 armhf ppc64el