Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Szukano pakietów których nazwy zawierają libopenms-dev w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 1.

Dokładne dopasowania

Pakiet libopenms-dev

  • aramo (libdevel): library for LC/MS data management and analysis - dev files
    2.6.0+cleaned1-3build1: amd64 arm64 ppc64el
  • nabia (libdevel): library for LC/MS data management and analysis - dev files
    2.4.0-real-1ubuntu4: amd64