Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Szukano pakietów których nazwy zawierają libvslvm-utils w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 1.

Dokładne dopasowania

Pakiet libvslvm-utils

  • aramo (otherosfs): Linux LVM volume system format access library -- Utilities
    20181227-1.1build2: amd64 arm64 armhf ppc64el
  • nabia (otherosfs): Linux LVM volume system format access library -- Utilities
    20181227-1.1: amd64 armhf
  • etiona (otherosfs): Linux LVM volume system format access library -- Utilities
    20160110-3: amd64 i386