Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Szukano pakietów których nazwy zawierają linux-buildinfo-5.4.0-86-lowlatency w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 1.

Dokładne dopasowania

Pakiet linux-buildinfo-5.4.0-86-lowlatency

  • nabia (kernel): Linux kernel buildinfo for version 5.4.0 on 64 bit x86 SMP
    5.4.0-86.97+10.0trisquel8: amd64
  • nabia-updates (kernel): Linux kernel buildinfo for version 5.4.0 on 64 bit x86 SMP
    5.4.0-86.97+10.0trisquel8: amd64