Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Szukano pakietów których nazwy zawierają python-subunit2sql-doc w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 1.

Dokładne dopasowania

Pakiet python-subunit2sql-doc

  • nabia (doc): subunit file/stream to DB - doc
    1.10.0-3: all
  • etiona (doc): subunit file/stream to DB - doc
    1.8.0-5: all