Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Szukano pakietów których nazwy zawierają python3-glanceclient w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 1.

Dokładne dopasowania

Pakiet python3-glanceclient

  • aramo (python): Client library for Openstack glance server - Python 3.x
    1:3.6.0-0ubuntu1: all
  • nabia (python): Client library for Openstack glance server - Python 3.x
    1:3.1.1-0ubuntu1: all
  • etiona (python): Client library for Openstack glance server - Python 3.x
    1:2.9.1-0ubuntu1: all