Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Szukano pakietów których nazwy zawierają syslog-ng-mod-http w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 1.

Dokładne dopasowania

Pakiet syslog-ng-mod-http

  • aramo (admin): Enhanced system logging daemon (HTTP destination)
    3.35.1-1: amd64 arm64 armhf ppc64el