Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Szukaj we wszystkich gałęziach

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Szukano pakietów których nazwy zawierają python-libregf w gałęzi: etiona, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 1.

Dokładne dopasowania

Pakiet python-libregf

  • etiona (python): Windows NT Registry File (REGF) format access library -- Python 2 bindings
    20170130-2: amd64 i386