Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Du har sökt efter paket vars namn innehåller gap-hap i alla sviter, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 2 paket.

Exakta träffar

Paketet gap-hap

  • aramo (math): GAP HAP - Homological Algebra Programming
    1.34-2: all

Andra träffar

Paketet gap-hapcryst

  • aramo (math): GAP HAPcryst - A HAP extension for crystallographic groups
    0.1.13-2: all