Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> Paketsökresultat

Du har sökt efter paket vars namn innehåller gap-hap i alla sviter, alla sektioner och arkitektur(er) i386. Hittade 2 paket.

Exakta träffar

Paketet gap-hap

  • aramo (math): GAP HAP - Homological Algebra Programming
    1.34-2: all

Andra träffar

Paketet gap-hapcryst

  • aramo (math): GAP HAPcryst - A HAP extension for crystallographic groups
    0.1.13-2: all