Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Sök i alla sviter

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Sök i alla arkitekturer

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller gsasl-dbg i svit(en) etiona, alla sektioner och arkitektur(er) i386. Hittade 1 paket.

Exakta träffar

Paketet gsasl-dbg

  • etiona (debug): GNU SASL debugging symbols
    1.8.0-8ubuntu3: i386