Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Sök i alla sviter

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Sök i alla arkitekturer

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller auto-complete-el i svit(en) etiona, alla sektioner och arkitektur(er) i386. Hittade 2 paket.

Exakta träffar

Paketet auto-complete-el

  • etiona (lisp): transitional package for elpa-auto-complete
    1.5.1-0.1: all

Andra träffar

Paketet gocode-auto-complete-el

  • etiona (editors): gocode integration for Emacs -- transitional package
    20170907-2: all