Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Sök i alla sviter

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller libapache2-mod-proxy-uwsgi i svit(en) etiona, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 2 paket.

Exakta träffar

Paketet libapache2-mod-proxy-uwsgi

  • etiona (web): uwsgi proxy module for Apache2 (mod_uwsgi)
    2.0.15-10.2ubuntu2: amd64 i386

Andra träffar

Paketet libapache2-mod-proxy-uwsgi-dbg

  • etiona (debug): debugging symbols for Apache2 mod_proxy_uwsgi
    2.0.15-10.2ubuntu2: amd64 i386