Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Sök i alla sviter

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller libreoffice-writer i svit(en) etiona-security, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 3 paket.

Exakta träffar

Paketet libreoffice-writer

  • etiona-security (editors): office productivity suite -- word processor
    1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.10: amd64 i386

Andra träffar

Paketet libreoffice-writer2latex

  • etiona-security (text): Writer/Calc to LaTeX converter extension for LibreOffice
    1.4-8~18.04: all

Paketet libreoffice-writer2xhtml

  • etiona-security (text): Writer/Calc to XHTML converter extension for LibreOffice
    1.4-8~18.04: all