Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> aramo-backports >> Index
aramo  ] [  aramo-updates  ] [  aramo-security  ] [  aramo-backports  ] [  nabia  ] [  nabia-updates  ] [  nabia-security  ] [  nabia-backports  ] [  etiona  ] [  etiona-updates  ] [  etiona-security  ] [  etiona-backports  ]

Förteckning över sektioner i "aramo-backports"

Administrativa verktyg
Verktyg för att administrera systemresurser, hantera användarkonton, osv.
Databases
Database Servers and Clients.
Debug packages
Packages providing debugging information for executables and shared libraries.
Utveckling
Utvecklingsverktyg, kompilatorer, utvecklingsmiljöer, bibliotek, osv.
Dokumentation
FAQ:er, guider och andra dokument som försöker förklara allt som har med Debian att göra, och programvara för att visa dokumentation (man, info, osv).
Redigeringsprogram
Programvara för att redigera filer. Programmeringsmiljöer.
Fonts
Font packages.
Spel
Program att ha kul med efter all den här konfigureringen.
GNOME
Skrivbordsmiljön GNOME, en kraftfull, lättanvänd uppsättning integrerade program.
Grafik
Redigeringsprogram, visare, konverterare... Allt för att bli en konstnär.
Java
Everything about Java.
KDE
Skrivbordsmiljön K, en kraftfull, lättanvänd uppsättning integrerade program.
Bibliotek för utveckling
Bibliotek som behövs av utvecklare för att skriva program som använder dem.
Bibliotek
Bibliotek för att få andra program att fungera. De innehåller specialfunktioner för utvecklare.
Language packs
Localization support for big software packages.
E-post
Program för att sända, ta emot, läsa och skriva e-postmeddelanden.
Matematik
Matteprogram.
Blandat
Blandade verktyg som inte passar bra in någon annanstans.
Nätverk
Daemons and clients to connect your system to the world.
Gamla bibliotek
Gamla versioner av bibliotek som behålls för bakåtkompatibilitet med gamla program.
Python
Allt om Python, ett tolkat, interaktivt objektorienterat språk.
Ruby
Everything about Ruby, an interpreted object oriented language.
Ljud
Verktyg för att hantera ljud: mixare, (in)spelare, cd-spelare, osv.
Textbehandling
Verktyg för att formatera och skriva textdokument.
Verktyg
Verktyg för fil-/diskmanipulering, säkerhetskopiering och arkiveringsverktyg, systemövervakning, inmatningssystem, osv.
Video
Video viewers, editors, recording, streaming.
Virtuella paket
Virtuella paket.
Webbprogramvara
Webbservrar, webbläsare, mellanservrar, hämtningsverktyg osv.

Alla paket
(kompakt komprimerad textlista)