Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> etiona-backports >> admin >> dh-systemd
nabia  ] [  etiona  ] [  etiona-updates  ] [  nabia-backports  ] [  etiona-backports  ]
[ Källkod: debhelper  ]

Paket: dh-systemd (12.1.1ubuntu1~ubuntu18.04.1)

debhelper add-on to handle systemd unit files - transitional package

This package is for transitional purposes and can be removed safely.

Andra paket besläktade med dh-systemd

  • beror
  • rekommenderar
  • föreslår
  • dep: debhelper (>= 9.20160709)
    helper programs for debian/rules

Hämta dh-systemd

Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer
Arkitektur Paketstorlek Installerad storlek Filer
all 2,6 kbyte129 kbyte [filförteckning]