Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> etiona-security >> virtual >> perlapi-5.26.1
etiona  ] [  etiona-security  ] [  etiona-updates  ]

Virtuellt paket: perlapi-5.26.1

Detta är ett virtuellt paket. Se Debians policy för en definition av virtuella paket.

Paket som tillhandahåller perlapi-5.26.1

perl-base
minimal Perl system