Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> etiona-updates >> sound >> libsox-fmt-oss
nabia  ] [  aramo  ] [  etiona  ] [  etiona-security  ] [  etiona-updates  ]
[ Källkod: sox  ]

Paket: libsox-fmt-oss (14.4.2-3ubuntu0.18.04.1)

SoX OSS format I/O library

SoX is the swiss army knife of sound processing.

This package contains the SoX Open Sound System (OSS) format I/O library.

Open Sound System: http://www.opensound.com/oss.html

Andra paket besläktade med libsox-fmt-oss

 • beror
 • rekommenderar
 • föreslår
 • dep: libc6 (>= 2.7)
  GNU C Library: Shared libraries
  också ett virtuellt paket som tillhandahålls av libc6-udeb
 • dep: libsox3 (>= 14.4.2~)
  SoX library of audio effects and processing

Hämta libsox-fmt-oss

Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer
Arkitektur Paketstorlek Installerad storlek Filer
amd64 8,8 kbyte48 kbyte [filförteckning]
i386 9,0 kbyte48 kbyte [filförteckning]