Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> etiona >> admin >> netbase
aramo  ] [  nabia  ] [  etiona  ]
[ Källkod: netbase  ]

Paket: netbase (5.4)

Basic TCP/IP networking system

This package provides the necessary infrastructure for basic TCP/IP based networking.

Hämta netbase

Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer
Arkitektur Paketstorlek Installerad storlek Filer
all 12,4 kbyte44 kbyte [filförteckning]