Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> nabia-security >> otherosfs >> qemu-system-data
nabia  ] [  aramo  ] [  aramo-security  ] [  nabia-security  ] [  aramo-updates  ] [  nabia-updates  ]
[ Källkod: qemu  ]

Paket: qemu-system-data (1:4.2-3ubuntu6.23)

QEMU full system emulation (data files)

This package provides architecture-neutral data files (such as keyboard definitions, icons) for system-mode QEMU emulation (qemu-system-*) packages.

Hämta qemu-system-data

Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer
Arkitektur Paketstorlek Installerad storlek Filer
all 550,2 kbyte2880 kbyte [filförteckning]